Het bliksemt en dondert

Het dondert en het bliksemt

Het dondert en het bliksemt

Midden in nacht wakker schrikken
Midden in de nacht schrok Timmer wakker.
Buiten onweerde het en de bliksem verlichtte de spelonk. Timmer vloekte toen hij overeind ging zitten. De donder weerkaatste hels tussen de bergen en het weerlicht doofde slechts af en toe.

Tellen na bliksemschicht
Hij kroop uit zijn slaapzak, ging achter het vuurtje in de opening van de spelonk staan en keek in het dal. Hij zag hoe de bliksem een boom trof. De boom spleet met een daverend geknetter in tweeën. Timmer’s handen schoten vanuit een reflex naar zijn oren, omdat het knetterende geluid van de donder gelijktijdig de spelonk bereikte. Hij bibberde en begon bij de volgende bliksemschicht te tellen. Nog voordat hij bij een was, knetterde de donder door het dal.

Onweer drijft over
Timmer bleef net zolang in de opening staan, totdat het onweer overdreef. Verkleumd kroop hij in zijn slaapzak. Hij duurde een flinke tijd voordat hij rustig genoeg was om weer in te slapen.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een vuurtje maken

Timmer maakt een vuurtje

Timmer maakt een vuurtje

Vuurtje maken in opening spelonk
‘Ehm. Nu moet ik nog een vuurtje maken om de beesten op afstand te houden’, zei Timmer tegen zichzelf. Hij keek bezorgd naar de dikke grijze wolken die het dal indreven en haastte zich naar buiten om droog hout te sprokkelen.
Hij maakte het vuurtje op een steen voor de ingang van de spelonk en hij verwachtte dat het vuur aanbleef, omdat de overhangende opening verhinderde dat teveel regen het vuur bereikte.

Vuurtje blijft van onder en boven droog
Dikke regendruppels kletterden uit de lucht. Naast de steen ontstond een stroompje en Timmer zag dat zijn vuur van boven en van onder droog bleef. Hij pakte een pannetje uit zijn fietstas en zette het buiten om het regenwater op te vangen.

Nog wat hout op vuur
Timmer zat op zijn slaapzak en pakte een droge worst en een hard stuk brood uit zijn fietstas en maakte het in zijn mond smeuïger met thee. Al kauwende keek hij naar het watergordijn dat voor de opening van de spelonk hing. De avond had het zonlicht helemaal achter de grauwe wolken verdreven. Timmer gooide nog wat hout op het vuur, kroop in zijn klamme slaapzak en viel vrij snel in slaap.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fakkel van tak en T-shirt

Een fakkel gemaakt van een tak en T-shirt

Een fakkel gemaakt van een tak en T-shirt


Tak met T-shirt omwikkelen
Het pad vertoonde zich karig voor het voorwiel. Timmer stapte af, omdat lopen voor zijn gevoel sneller ging. Tegen het eind van de middag vond hij een spelonk in de bergwand. Hij stalde zijn fiets tegen de wand en brak een stevige tak van een struik. Hij omwikkelde de tak met een versleten T-shirt en zocht naar het flesje olie in zijn bagage. Hij vond het onderin zijn fietstas, besprenkelde het doek om de stok rijkelijk ermee en stak deze in brand. Hij hield de tak voorzichtig in de spelonk. Een zwerm vleermuizen fladderde vrijwel gelijk piepend naar buiten.

Fakkel laten vallen
Waaah!’ schreeuwde Timmer van schrik. In zijn verbeelding raakten de vleermuizen zijn haren. Hij voelde het fladderen van de vleemuisvleugels aan de luchtstroom langs zijn gezicht. En vlogen ze ook niet tussen zijn benen? Op zijn armen verscheen kippenvel en hij liet de fakkel van schrik vallen.
Ho!’ zei hij beverig. Hij herpakte zichzelf en raapte de fakkel op.

Vleermuizen verjagen met fakkel
Timmer kneep zijn ogen dicht en hield zijn hoofd naar achteren. Hij stak de fakkel met twee handen zo ver mogelijk in de spelonk. Af en toe fladderde er nog een vleermuisje uit, maar het bleef rustig. Voorzichtig stapten zijn bevende voeten naar binnen. Zijn oogleden sperden zich open om aan het donker te wennen. Hij bekeek voorzichtig de smalle donkere ruimte die voor hem lag.
De ruimte was verlaten.
Mooi’, zei Timmer tevreden en hij streek met zijn fakkel langs de wanden en over de vloer om er zeker van te zijn dat hij echt de enige bewoner van de ruimte was. Hij trok zijn fiets naar binnen en rolde zijn slaapzak uit.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Koning van de Passage

Timmer Vogu voelt zich de koning van de passage.

Timmer Vogu voelt zich de koning van de passage.

Op weg naar de passage
Timmer keek terwijl hij fietste naar het bergpad dat steeds smaller werd naarmate hij dichterbij de passage kwam.
Je kunt goed zien dat hier nooit iemand komt’, mompelde hij. Hij trapte de pedalen voor de zoveelste keer in het rond en ontweek handig een kei die in de weg lag.

Koning van de passage
Rond de middag bereikte hij het hoogste punt van de passage. Hij stapte af en keek om zich heen. Hij zag de steile bergwanden voor en achter hem, terwijl hij links en rechts het dal in kon kijken. Hij ging precies op het hoogste punt van de passage staan, spreidde zijn benen en stak zijn armen wijd boven zijn hoofd uit.
‘Joehoe! Ik ben de koning van de passage!’ schreeuwde hij. Hij lachte om zijn eigen echo, sloeg zichzelf op zijn schouder en mompelde: ‘Goed gedaan jongen.’ Gevoelsmatig stond hij bijna op het dak van de wereld.

Passage is enige toegangsweg
De blokjes van zijn handremmen drukten gedoseerd op de velg, terwijl Timmer het smalle pad aan de andere kant van de passage nam. Diep beneden hem lag een onbewoond dal, met het pad na de passage als enige toegangsweg.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , , | 2 Reacties

Dansende lichtertjes

Dansende lichtertjes bestaan in het roze, groen, rood en blauw.

Dansende lichtertjes bestaan in het roze, groen, rood en blauw.

Roze vlammetje met handjes en voetjes
Timmer lag uren klaarwakker in zijn slaapzak en staarde naar de sterren, want het viel niet mee om in slaap te komen nadat hij de hele middag had geslapen. Hij zuchtte en begon uit verveling de sterrenbeelden te benoemen, totdat een roze vlammetje in zijn gezichtsveld danste. Het kwam zo dichtbij, dat hij de kleine handjes en voetjes kon zien.

Een roze en groen lichtertje
Een roze lichtertje, wat leuk. Die ken ik alleen uit boeken. Hopelijk komen er meer‘, fluisterde hij tegen zichzelf.
Hij vouwde zijn handen onder zijn hoofd en wachtte af. Een groen lichtertje voegde zich vanuit het niets bij het roze. Ze dansten, zonder elkaar aan te raken. Om hen verscheen een kring van blauwe lichtertjes. Ze draaiden in een golvende beweging om het dansende paartje. Timmer’s mondhoeken vertoonden een glimlach. Het roze en groene lichtertje dansten en dansten, leken er plezier aan te beleven en probeerden elkaar het hof te maken. Telkens raakten ze elkaar net niet.
Kom kom. Kus’, hoopte Timmer, die het ritueel uit de schoolboeken kende.
Maar het roze en groene lichtertje hadden geen haast met het verklaren van de liefde.

Roze en groen lichterje raken elkaar
Een groep met rode lichtertjes verscheen. Ze draaiden op afstand van de blauwe cirkel om elkaar en leken net als Timmer te genieten van het tafereel. Plotseling raakten het roze en groene lichtertje elkaar. Plof! In de lucht verschenen twee kleine zilveren lichtertjes op de plaats, waar daarvoor nog het roze en groene lichtertje hadden gedanst. Timmer zuchtte tevreden. De lichtertjes vormden een V en zwermden weg. Timmer draaide zich op zijn zij en kneep in zijn arm. Het deed pijn.
Ik heb twee jonge lichtertjes geboren zien worden, daarover las ik thuis alleen in boeken‘, fluisterde hij tevreden.
Hij viel in een diepe slaap en werd pas wakker van de eerste zonnestralen die over zijn gezicht streken.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het leven is zo slecht nog niet

Timmer trapt de fietsstandaard naar achteren.Timmer trapt de fietsstandaard naar achteren.

Timmer trapt de fietsstandaard naar achteren.

Standaard fiets naar achteren trappen
Timmer trapte de standaard van zijn fiets naar achteren. Hij stapte op en fietste het dorp uit. De weg begon te dalen. In de bocht boven Janita sloeg hij rechtsaf en pakte een smal bergpad, dat leidde naar een smalle passage tussen twee bergen. Hij keek kort naar beneden en zag dat bij Janita de geelwitte parasols waren uitgeklapt. Toen richtten zijn ogen zich weer op het smalle bergpad. Hij schakelde naar een lichtere versnelling en trapte voorzichtig verder. Na een uurtje fietsen verbreedde het pad. Timmer stapte af en besloot om een pauze te houden.

Het leven is zo slecht nog niet
Zijn tanden beten in het brood van Maran en daarna in de worst. Brood met een kruidige vleessmaak verspreidde zich in zijn mond. Hij nam een slok water uit zijn veldfles en voelde het koudere vocht in zijn slokdarm zakken en daarna dat het brood in zijn maag uitzette, omdat het het vocht opnam. Timmer leunde met een voldaan gevoel in zijn buik achterover tegen de berg, sloot zijn ogen en genoot van de zon die in zijn gezicht scheen.
‘Het leven is zo slecht nog niet’, dacht hij. Hij doezelde weg en viel in een diepe slaap.

De zon zakt achter de bergen
Hij werd pas wakker in de namiddag. De zon zakte al achter de bergen en kleurde de toppen rozerood.
‘Het was niet zo slim van mij om mijn halve dag te verslapen’, mopperde hij op zichzelf terwijl hij overeind kwam en zijn mouwen afklopte. Hij dronk snel een paar slokken water en stapte op zijn fiets. Hij trapte door totdat het bijna donker was.
‘De passage haal ik vannacht niet meer’, mopperde hij. Hij stapte af en zocht zijn slaapzak in zijn fietstassen. Hij trok zijn fiets van het pad en knielde om de stenen op de grond zoveel mogelijk te verwijderden. Toen rolde hij zijn slaapzak uit en kroop erin.
‘Gelukkig is het droog’, zei hij tegen zichzelf.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Omhelzing als afscheid

Maran omhelst Timmer voor het afscheid

Maran omhelst Timmer voor het afscheid

Wat ga je hierna doen?
Waar ga je eigenlijk hierna doen?’ vroeg Maran.
Ik vertrek morgenochtend met onbekende bestemming en ik denk dat ik me over een week in Esdo probeer in te schrijven voor het eliteavontuur van Buras de vierde. Kijk dit bedoel ik.’ Timmer haalde het krantenknipsel uit zijn avonturiersboekje.
Ik heb het in de krant gelezen. Het lijkt me een goede uitdaging voor je’, zei Maran.
Denk jij dat ik erin kom?’ vroeg Timmer.
Ik weet het niet. Ik acht de kans groot, maar je weet nooit naar welke kwaliteiten ze op zoek zijn’, antwoordde Maran.
Weet je. Ik probeer het gewoon. Als het niet lukt, zoek ik daarna een volgende klus’, vond Timmer.
Dat is een realistisch idee. Maar nu blijft mijn vraag. Wat ga je de komende week doen?’ vroeg Maran dit keer op een dwingendere toon.
Ik trek een weekje rustig de bergen in. Een beetje in de frisse lucht, slapen, naar de sterren kijken, uitwaaien, af en toe vliegen. Gewoon, dat soort dingen’, zei Timmer.

Maran omhelst Timmer
Maran keek alsof hij het allemaal niet helemaal geloofde, maar liep naar zijn kelder om een paar gedroogde worsten en wat brood voor onderweg voor Timmer te halen. Hij vroeg om het avonturiersboekje, zodat hij de levensmiddelen af kon te tekenen.
Toen Maran klaar was, wilde Timmer de woning verlaten, maar Maran hield hem tegen met de woorden: ‘Kom hier.’ Maran omhelsde Timmer en klopte hem op zijn rug. ‘Het ga je goed’, zei hij.
Jou ook’, zei Timmer.

Waarheen ga je?
Daarna vertrok Timmer naar het lifthuis en ging op weg naar Dè dorpskroeg en pakte zijn spullen in. De bel voor het avondeten klonk.
Je laatste dag hier hè?’ zei Soerben toen hij het bord met aardappelsoep voor Timmer op tafel zette.
Ja, morgenvroeg ga ik. Ik ontbijt om zeven uur.
Waarheen ga je?’ vroeg Soerben.
Ik ga een weekje uitwaaien in de bergen en volgende week hoop ik me in te schrijven voor het eliteavontuur van Buras de Vierde.
Daar maak jij wel een kans voor’, vond Soerben.
Ik hoop het’, zei Timmer. Hij keek Soerben na toen die naar een andere tafel liep.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Maran tekent avonturiersboekje af

Het verbond De Vliegende Vijf is afgetekend in het avonturiersboekje.

Het verbond De Vliegende Vijf is afgetekend in het avonturiersboekje.

Wil jij avonturiersboekje aftekenen?
Ha, die Timmer’ groette Maran toen hij de deur opentrok.
Hoi, hoi. Ik vertrek morgen en wilde vragen of jij mijn avonturiersboekje kunt aftekenen.
Natuurlijk kan ik dat’, zei Maran. Hij pakte een pen en liep naar de tafel. Timmer gaf hem het zwarte boekje en Maran begon driftig te schrijven. Achterin tekende hij diverse dingen af. Timmer keek verbaasd naar de hoeveelheid tekst die Maran neerpende. Eindelijk legde Maran de pen neer. Hij drukte zijn duim in de inkt en daarna op de pagina’s en gaf het boekje terug aan Timmer.
Lees maar’, zei hij.

Verbond Vliegende Vijf afgetekend
Timmer’s ogen vlogen langs las de regels die Maran over hem had geschreven. Hij las een beschrijving van de afgelopen maanden in Kappen. Zijn werk als liftbediende, maar ook zijn vliegkunsten, vindingrijkheid, het verbond van de Vliegende vijf, het gebruik van de luipaardtand, zijn ervaring met sterkere antislaapzalf en het onderzoek in de bibliotheek werden uitgebreid beschreven.
Dank je’, stamelde Timmer.
Hier achterin heb ik je verbond met de Vliegende vijf afgetekend’, zei Maran. Timmer keek naar het kruisje onder verbond op een van de achterste pagina’s. ‘De vliegende vijf’, was achter het kruisje geschreven.
En dit krijg je van mij mee. Het zijn van die dingen die altijd handig zijn.’ Maran hield het netje met het blaasbalgje eraan in zijn hand.
‘Dank je’, zei Timmer en hij stopte het in zijn pukkel.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , | 1 reactie

Buras de vierde werft avonturiers

Buras de vierde werft avonturiers

Buras de vierde werft avonturiers

Buras de vierde werft jonge avonturiers
Koning Buras de vierde bezoekt volgende week Esdo. Buras is voor het eerst sinds tien jaar weer op zoek naar jonge gemotiveerde avonturiers die per augustus deel willen nemen aan een eliteavontuur. De bestemming van het avontuur is nog onbekend.
De avonturiers worden per eliteavontuur geworven en blijven in dienst totdat het avontuur is afgelopen. Alleen sterfte en ziekte in de familie tot de tweede graad zijn redenen om het avontuur voortijdig te verlaten.

Toelatingseisen en vergoeding
Aan de toelating gaat een strenge selectieprocedure vooraf, daarmee worden avonturiers die eigenlijk loonwerker willen worden of fysiek of geestelijk niet sterk genoeg zijn uitgesloten.
Een geldig avonturiersboekje is verplicht.
De maximum leeftijd is 21 jaar en de minimum 15.
De vergoeding bedraagt de minimale avonturiersvergoeding plus gratis kost, onderdak en kleding.
Inschrijven voor de selectieprocedure kan tussen 9.00 en 17.00 op de tweede dag van het bezoek van de koning op de markt in Esdo.

Aanmelden proberen
Ik ben veertien’, merkte Timmer op.
Je kunt je toch aanmelden? In augustus ben je vijftien’, vond de burgemeester.
Het lijkt me wel wat. Volgende week op de markt in Esdo. Het is allicht te proberen’, antwoordde Timmer.
Wil je de advertentie hebben? Ik kan het uitknippen’, vroeg de burgemeester.
Doe maar.
Timmer vouwde het krantenbericht in zijn avonturiersboekje, daarna bedankte hij de burgemeester hartelijk en ging op weg naar Maran.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

2000 Drovas

2000 Drovas

2000 Drovas

Stempelkussen en pen
Timmer haalde het avonturiersboekje uit zijn tas en schoof het over het bureau naar de burgemeester. Die pakte het op en rommelde met zijn andere hand in de la van zijn bureau. Hij haalde een stempelkussen en een pen tevoorschijn en begon driftig te schrijven en te stempelen. Na vijf stempels schoof de burgemeester het boekje terug naar Timmer. ‘Lees het maar’, zei hij.

2000 Drovas beloning
Timmer sloeg het boekje open en begon te lezen. De burgemeester had het probleem uitvoerig beschreven en de illusieverarmer werd net als de theorie van professor Atzemal genoemd. Bij gegeven beloning stond levenslang gratis onderdak in Kappen en 2000 Drovas geschreven.
Krijg ik 2000 Drovas?’ vroeg Timmer verbaasd.
Ja, ik heb in de wandelgangen begrepen dat je een bankrekening hebt bij Brimmel en Cavelier. Als je wilt, bel ik nu. Dan staat het erop’, zei de burgemeester.
Het leek Timmer handig en hij noemde zijn rekeningnummer. De burgemeester pakte de telefoon en belde naar de bank. Timmer hoorde hem zijn rekeningnummer en het bedrag noemen.
Het staat erop’, zei de burgemeester, toen het gesprek klaar was. Hij bood Timmer iets te drinken aan, maar Timmer sloeg het aanbod af. Hij stopte het boekje in zijn tas en vertelde dat hij Maran nog wilde bezoeken voordat hij vertrok. De burgemeester vroeg of hij vandaag ging vertrekken. Timmer antwoordde dat hij morgenvroeg met onbekende bestemming vertrok.

Geheimen en zien
Is het zo geheim?’ vroeg de burgemeester.
Nee, ik weet niet waarheen. Ik denk dat ik naar Esdo ga en het daarvandaan wel zie.
Je gaat naar Esdo? Dan weet ik misschien wel iets.’ De burgemeester stond op en liep de kamer uit. Hij kwam terug met de nieuwste krant in zijn handen. Hij ging naast Timmer staan en spreidde de krant uit op zijn bureau.‘Dit is misschien wat voor jou’, wees hij.
Timmer begon te lezen.

HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction
Dit bericht maakt deel uit van het online fantasyverhaal over het leven van Timmer Vogu. Timmer Vogu is een hersenspinsel van de Nederlandse fantasyschrijver HDJ Vidajo. HDJ Vidajo schrijft Nederlandstalige fantasy.
Fantasy is een genre binnen de literatuur, kunst en films, waarin een fictieve wereld en wezens voorkomen. Magie is er bijvoorbeeld normaal en een jonge draak als huisdier hoeft helemaal niet vreemd te zijn.
Een andere benaming voor fantasy literatuur is verbeeldings literatuur. Al is verbeeldingsliteratuur een overkoepelend begrip, want zowel SF, fantasy en horror vallen er onder.
Deze schrijver koos voor een weblog als publicatieplatform, omdat zij denkt dat dat het toegankelijkst is. Een weblog als publicatieplatform voor een fictief verhaal heet ook wel blog fiction. Blog fiction is jammer genoeg een smal genre in het bloggen. HDJ Vidajo hoopt met haar verhaal ook het genre blog fiction onder de aandacht te brengen. De Nederlandse naam voor blog fiction is blog fictie.
HDJ Vidajo Nederlandse fantasyschrijver schrijft blog fiction

Share
Geplaatst in verhalen, vliegzalf | Getagged , , , , , , , | 1 reactie